Moosburg Online: www.moosburg.org Stalag VII A
Stalag X B: Gedichte - poems - poèmes

Poèmes de Jan Theuninck - ORC(°1954)

Poems by Jan Theuninck - ORC(°1954)

Gedichte von Jan Theuninck - ORC(°1954)

Jan Theuninck versei - ORC(°1954) - Prof. György Novak fordításában

"Stalag Zehn B"

le feldwebel est devenu général
le docteur du camp, professeur
et nous les juifs - c'est banal -
on est resté juif - pas d'erreur

ORC(°1954)

"Stalag Zehn B"

the feldwebel became a general
the camp doctor, a professor
and we the Jews - it's banal -
we stayed Jewish - no error.

ORC(°1954)

"Stalag Zehn B"

Der Feldwebel ist General geworden,
Der Arzt des Lagers, Professor,
und wir, die Juden - es ist banal -
wir sind jüdisch geblieben - keinen Zweifel!

ORC(°1954)

"Stalag Zehn B"

a káplárból tábornok lett,
a lágerorvosból professzor,
mi zsidók pedig - milyen banális -
zsidók maradtunk - úgy bizony.

ORC(°1954)

"Shoa"

juif errant, juif maudit
et nul mot sur eux est interdit
traités de crimes et de trahisons
ils ont été mis en prison

on les a torturés et tués
au nom d’une infâme idée
et maintenant plus que jamais
a qui le tour s'il vous plaît?

ORC(°1954)

"Shoa"

wandering Jew, damned Jew
and no words on them are forbidden
suspected of crimes and treason
they have been put in jail

they have been tortured and murdered
in the name of an insane idea
and now - more than ever -
who is next, please?

ORC(°1954)

"Shoa"

Ewiger Jude , verdammter Jude,
und kein Wort für sie ist verboten.
Für Verbrechen und Verrat beschuldigt
sind sie eingesperrt worden.

Man hat sie gefoltert und getötet
im Namen einer infamen Idee,
und heute mehr denn je:
Wer werden die Nächsten sein?

ORC(°1954)

"Soá"

kóbor zsidó, átkozott zsidó
nincs rájuk tiltott szó
bûntettek, árulás vádjával
börtönbe zárták õket

kínozták és gyilkolták õket
egy eszetlen eszme nevében
most pedig - most leginkább -
kérik a következõt.

ORC(°1954)

Top Quelle - source - source:

Bürgernetz Weihenstephan Moosburg Online Stalag VII A
Zuletzt bearbeitet am 2.11.2002 vom © WebTeam Moosburg (E-Mail) - Es gilt das Urheberrecht!